Oostenburg

Welkom

OOSTENBURG, RUWE DIAMANT
IN DE BINNENSTAD VAN
AMSTERDAM

‘In 2008 kocht Stadgenoot een locatie met maritieme historie:
Oostenburg, gelegen vlakbij de binnenstad van Amsterdam.
Anno 2016 wordt deze plek herontwikkeld. Naar mijn mening
is Oostenburg “een ruwe diamant” die het verdient om weer van
grote waarde voor de stad te worden.’

Samen met anderen heeft Stadgenoot in de afgelopen jaren gericht studie gemaakt
van de transformatiemogelijkheden. Waar eerst alleen gewerkt werd, kan nu ook
de woonfunctie toegevoegd worden. Wij zien dat Oostenburg een heel nieuwe
dynamiek kan krijgen. Een echt Amsterdamse buurt waar, zoals vroeger zo
gewoon was, alles naast elkaar gebeurt: wonen, werken, ontspannen.
En dat op nog geen twee kilometer van het Damrak.

Op deze website delen we onze visie op deze grootschalige interessante
herontwikkeling. Voor de realisatie daarvan hebben we ambitieuze
partners nodig, zoals projectontwikkelaars en institutionele beleggers.
Partners die met ons dit eiland vol contrasten op basis van een gedeelde
visie uit ontwikkelen en versterken. Mag ik u daarvoor uitnodigen?

‘Nadat Stadgenoot in 2008 Oostenburg kocht, is samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt voor transformatie van het eiland naar een gemengd werk-woongebied. We weten precies wat naar onze mening Oostenburg aan Amsterdam kan toevoegen. De wereld verandert, onze rol ook. Graag komen we in contact met partners die met ons dit ‘work in progress’ willen oppakken en realiseren.’

Peter Kramer, directeur Oostenburg SGN

Waarom deze website

DE VISIE DELEN
DE PLANNEN VERSTERKEN
EEN VEELZIJDIG OOSTENBURG
REALISEREN

Ontwikkelen op een locatie als Oostenburg is van een geheel andere orde dan ‘from scratch on’ beginnen op een locatie waar nooit eerder gebouwd is.

Oostenburg ligt tegen de binnenstad van Amsterdam aan en is ontstaan in de Gouden Eeuw. Maar, verwacht hier geen grachtenpanden. Oostenburg vertelt van een ander Amsterdam. Het is het verhaal van handwerkslieden die schepen en machines bouwden. Van zwaar en ruw werk, van vuile handen en roestig plaatstaal.
Op zo'n locatie ligt het niet voor de hand om bijvoorbeeld rechttoe-rechtaan blokkendoos- architectuur met aangeharkte tuintjes te realiseren.

Dat is dus niet wat Stadgenoot gaat doen met de kavels die wij zelf gaan invullen. Het zoeken is nu naar partners die met eenzelfde bril naar Oostenburg willen kijken. Die met ons in een proces willen stappen van elkaar aanscherpen, aanvullen en inspireren. Dat vraagt dus om meer dan de middelen om grondkavels te kopen. Het vraagt ook om commitment, verbeeldingskracht en ambitie.

Ligging

HET IS ‘OP’ OOSTENBURG.
NIET ‘IN’ OOSTENBURG.

Met de fiets het bruggetje over, van het eiland af en via de Wittenburgergracht en de Prins Hendrikkade naar het centrum van Amsterdam rijden. Dat gaan straks honderden Amsterdammers doen die ‘op’ Oostenburg wonen.   

Eén van de charmes van Oostenburg is het feit dat het praktisch een eiland is. De meest oorspronkelijke ontsluiting is het bruggetje over de Oostenburgerdwarsvaart. Inmiddels is het autoverkeer welkom via een andere route: de Piet Heinkade die rechtstreeks naar de afslagen s100 en s114 leidt en zo naar de ring A10. Ook openbaar vervoer is nabij: de tramhalte van lijn 10 in de naastgelegen Czaar Peterstraat verbindt Oostenburg met het centrum van Amsterdam (richting o.a. Rijksmuseum en Leidseplein). Ook op loopafstand ligt de opstaphalte van de tram richting Amsterdam Centraal Station en IJburg.

De toekomstige bewoners van een hooggelegen appartement in Oostenburg kunnen straks vanaf hun balkon het Amsterdam Centraal Station en de Westerkerk zien liggen. Ze zien het IJ glinsteren.
Dierentuin Artis aan de chique Plantage Middenlaan ligt op nauwelijks 500 meter hemelsbreed van Oostenburg. Die fysieke nabijheid van de binnenstad en voorzieningen in combinatie met de prima ontsluiting is zeker een pré van deze herontwikkellocatie.

Ligging

OP OOSTENBURG
Markante ligging vlakbij het centrum van Amsterdam
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Historie en kernwaarden

VAN VOC TOT NU

Oostenburg was ooit één van de drie Oostelijke Eilanden die in de Gouden Eeuw werden aangelegd. De VOC zocht pal naast de Amsterdamse binnenstad en aan het
IJ ruimte voor haar scheepswerven. Twee eeuwen lang was dit de thuisbasis van
’s werelds eerste ‘multinational’.

Na 1800 maakte hout plaats voor staal, het eiland bleek een ideale locatie voor zware industrie. We kunnen ons goed voorstellen hoe werklieden dag in dag uit over het bruggetje over de Oostenburgerdwarsvaart naar huis liepen.

Een groot deel van de oude werkplaatsen en kantoren is verdwenen, dat zijn nu kale en omvangrijke bouwkavels of tijdelijke parkeervelden.

Maar de kern is bewaard gebleven, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de oude kademuren en de kraanbokken van Werkspoor. Hier ligt een interessante ontwerpopgave om een brug te slaan tussen oud en nieuw. We hoeven niet de historie na te bouwen. Wel kunnen we op basis van het stedenbouwkundig ontwerp en architectonisch kader samen een nieuwe episode van de geschiedenis schrijven.

DE LOCATIE

FOTO 1
Luchtfoto met opstallen van Oostenburg november 2016

FOTO 2
INIT gebouw reflecteert in het water van Oostenburgvaart

FOTO 3
Entree locatie met ophaalbrug bij Oostenburgermiddenstraat

FOTO 4
VOCkade in avondsetting met Roest en INIT op achtergrond

FOTO 5
Stadsstrand van Roest, op de achtergrond Werkspoorhallen

FOTO 6
Voormalige industriele signatuur en eigentijdse grafiti

FOTO 7
Wittenburgervaart met voormalige Werkspoorhallen en spoorlijn

FOTO 8
Wittenburgervaart kijkend richting jachthaven aan Waaigat

FOTO 9
Wittenburgervaart gezien vanaf brug bij Wittenburgergracht

FOTO 10
Restaurant Pjotr in het INIT gebouw met zicht op RVB kavel

FOTO 11
Ophaalbrug met zicht op Oostenburgerdwarsvaart

FOTO 12
Oostenburgervaart met rechts INIT gebouw

FOTO 13
Entree van Van Gendt hallen gezien vanuit huidige Roest

FOTO 14
Voormalige Werkspoor hallen reflecteren in het INIT gebouw

FOTO 15
Restaurant Rosa & Rita, ongecompliceerd eten aan het buurtplein

FOTO 16
Op het dak van de monumentale werkspoorhal

Huidige invulling

OOSTENBURG NU: EEN UNIEKE KANS OM WONEN, WERKEN EN ONTSPANNING TE REALISEREN.

Oostenburg ademt nog in alles wat het eeuwen geweest is: een werkeiland met een maritiem karakter. Maar de transformatie tekent zich hier en daar ook al duidelijk af.

Waar ooit scheepsmotoren werden gebouwd, heeft nu Bugaboo, de internationaal succesvolle producent van innovatieve kinderwagens, zijn research- en designcentrum gevestigd. Een deel van de Van Gendthallen wordt nog geschikt gemaakt voor ondernemers die creatieve en dynamische werkplekken zoeken.

Komend vanaf de Piet Heinkade springt het INIT-gebouw als eerste in het oog.
In dit gebouw werken o.a. de redacties van Parool, Trouw en Volkskrant.
Het INIT heeft een sterke eigen identiteit gekregen om aan te sluiten
bij de schaalgrootte van de, inmiddels voor een deel gesloopte,
fabrieksgebouwen.

Waar gewerkt wordt, moet ook kunnen worden gegeten en gerecreëerd.
Horecagelegenheden zoals Roest met het stadsstrand en
Rosa & Rita zijn inmiddels populair onder een
trendsettend publiek.

Dit is de basis waarop Oostenburg zich verder
kan ontwikkelen. Gewoond wordt er nu nog
niet, maar dat is een kwestie van tijd.
Dan is Oostenburg een rijke mix van
historie, wonen, werken, recreëren.

 

Artist impressions

IMPRESSIE 1
Bontiusplaats bij Roest en Van Gendthallen

IMPRESSIE 2
VOCkade gezien vanaf overzijde ten plaatse van jachthaven

IMPRESSIE 3
VOCkade vanaf Van Gendthallen en Roest

IMPRESSIE 4
Zicht op Oostenburgervaart richting spoor

IMPRESSIE 5
Oostenburgermidden-
straat naast INIT gebouw

IMPRESSIE 6
Buurtplein naast restaurant Rosa & Rita

Transformatie

DE DIAMANT SLIJPEN: DE TRANSFORMATIE VAN OOSTENBURG

Oostenburg gaat in de komende jaren een transformatie doormaken. De bestaande fabriekshallen worden gesloopt, uitgezonderd het monument. De grondkavels worden samen met de tijdelijke parkeervelden bouwrijp gemaakt en krijgen een nieuwe invulling. De transformatie gaat ertoe leiden dat Oostenburg een gemengd werk/woongebied wordt. In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van de toevoeging van een nieuwbouwprogramma van ongeveer 188.000 m2 bvo, verdeeld over vier bouwvelden (inclusief het eigendom van Rijksvastgoedbedrijf). Daarbij luidt juist de introductie van de woonfunctie voor Oostenburg een geheel nieuw tijdperk in.

Voor de uiteindelijke invulling kan inspiratie geput worden uit diverse plannen zoals het stedenbouwkundig plan dat Urhahn Urban Design heeft ontworpen. De kern van dat plan is een veelzijdige mix van bouwvolumes, hoogtes, architectuur en functies: primair wonen en werken, aangevuld met horeca. Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn in concept een verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan gemaakt door Urhahn Urban Design en Studioninedots. Deze doen recht aan de locatie en onze kernwaarden voor het eiland: contrastrijk, levendig en stoer. 

Al deze plannen zijn bedoeld om kaders en ontwikkelmogelijkheden aan te geven, niet als keurslijf. De nieuwe fase die we nu met Oostenburg ingaan, vraagt om een verder doordenken op deze kaders.

Samen met partners die hier de kans zien om iets bijzonders met ons te realiseren. Het ideaal is dat de verschillende deelgebieden tot een verrassende eenheid in verscheidenheid gaan leiden. De verscheidenheid in architectuur wordt gedragen door het ontwerp en invulling van de openbare ruimte. Dit op basis van het Masterplan ‘openbare ruimte’.

Een locatie die al sinds 1668 steeds weer een nieuwe invulling krijgt, is al bijna van zichzelf duurzaam. Toch willen we anno 2016 extra aandacht aan dat duurzaamheidsaspect besteden. Zo is het logisch dat Oostenburg verkeersluw wordt en dus een centrale parkeervoorziening krijgt.

Boudewijn Oranje, voorzitter stadsdeel Centrum:

OOSTENBURG: WONEN, WERKEN, ONTSPANNING

‘De stad groeit razendsnel en er is nog maar één gebied, zo dicht bij het hart van de stad, waar zo veel kan worden gebouwd. Een gevarieerd aanbod aan woningen. Sociale huur, middensegmenthuur, koop. Misschien een penthouse dat over de hele stad heen kijkt. Mensen die hier werken en uitgaan; veel mensen in een toch rustig gebied. Dat wordt eiland Oostenburg’.

Jarenlang werkt de gemeente aan de ontwikkeling van de oostelijke binnenstad. De komende jaren gaat nog meer gebeuren. De Eilanden boulevard, de straat die het Scheepvaartmuseum met molen de Gooijer verbindt, wordt geheel vernieuwd, de stadsvernieuwing in de Czaar Peterbuurt afgerond en groen zones aangelegd.

Via een nieuwe groene fietsverbinding over de Dijksgracht ben je straks in tien minuten op het Centraal Station. Als we over tien jaar terugkijken zien we Oostenburg met mooie woningen, en met mensen die werken en uitgaan: veel mensen en en bedrijvigheid in een toch rustig gebied. Dat wordt eiland Oostenburg.


Nieuwsitem februari 2017

Stadgenoot geïnteresseerd in
sociale huur Oostenburgervaart (eigendom RVB)

Het grootste deel van Oostenburg is in bezit van Oostenburg SGN, een 100% dochter van stichting Stadgenoot. Er is ook een deel dat grotendeels eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit terrein, genaamd Oostenburgervaart, is op de foto hieronder rood omcirkeld. Een deel (ongeveer een vijfde) van Oostenburgervaart is bezit van Oostenburg SGN (zie het plaatje onder de foto)

LEES MEER

Nieuwsitem januari 2017

Kavelverkoop start voorjaar 2017.

Onze eerste fase van de kavelverkoop van Oostenburg gaat binnenkort van start: ergens tussen maart en april 2017. Eind dit jaar zullen de eerste percelen worden geleverd. Oostenburg SGN BV is opgericht als ‘trekker’ van het project. Dit is een honderd procent dochter van Stadgenoot.

Commerciële posities ingezet om sociale huur te ontwikkelen

Op Oostenburg wordt maximaal 132.500 m2 aan ‘wonen’ toegevoegd. Let wel: allemaal op eigen grond (geen erfpacht). Twintig procent van het areaal (uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlak) sociale huurwoningen;
zes procent voor huurwoningen in het middensegment. Deze woningen wil Stadgenoot zelf ontwikkelen.

LEES MEER

Nieuwsitem november 2016

Bestemmingsplan onherroepelijk; uitwerking in gang gezet.

Oostenburg is een groot terrein en ligt midden in stedelijk gebied. Dat heb je niet van de ene op de andere dag in ontwikkeling gebracht. Gelukkig vordert het proces gestaag. Een belangrijke mijlpaal is bereikt. De gemeenteraad heeft in juni 2016 het nieuwe bestemmingsplan ‘Stadswerf Oostenburg’ vastgesteld.

Tegen dit besluit is geen beroep aangetekend. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Nu begint de volgende fase. Er moeten uitwerkingsplannen komen. Als die er zijn, kan de bouw starten. Stadgenoot wil de uitwerkingsplannen in het eerste kwartaal van 2017 in procedure laten brengen. Het college van B&W moet de uitwerkingsplannen vaststellen. Naar verwachting zal dat najaar 2017 zover zijn. Als belanghebbenden het niet eens zijn met de vaststelling van de uitwerkingsplannen kunnen ze daartegen nog beroep aantekenen.

LEES MEER

Contrastrijke pandenstad
Variatie in bouwhoogte

 

NIEUWSITEM JULI 2016

Bestemmingsplan stadswerf Oostenburg

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 14 juli jl. het bestemmingsplan voor
Oostenburg goedgekeurd. Het plan wordt voor 28 juli as. gepubliceerd en aansluitend zes weken ‘ter visie’ gelegd. In september wordt duidelijk of het bestemmingsplan
meteen onherroepelijk wordt.

Het bestemmingsplan 'Stadswerf Oostenburg' maakt de transformatie mogelijk van een voormalig afgesloten industrieterrein naar een gemengd werk-woongebied. Op grond van de herontwikkeling wordt Oostenburg onderdeel van het 'stedelijk weefsel': een 'stoer en levendig eiland met contrasten'.

Op basis van het bestemmingsplan kan op het grondeigendom van Stadgenoot een programma van in totaal 144.500 m2 bruto vloeroppervlak worden ontwikkeld: 105.500 m2 'wonen', 25.500 m2 'werken' en 13.500 m2 'hotel'. Voor wat betreft de functie 'wonen' moet minstens 20% van het totaal bruto vloeroppervlak in de sociale huur worden gerealiseerd en 6% in het vrijesectorhuur-middensegment.

LEES MEER

FOTO 1
Plangebied bestemmingsplan
Oostenburg

FOTO 2
Bestemmingsplan
Stadswerf Oostenburg

NIEUWS ITEM JUNI 2016

Werkspoorhal 1929: toekomstbeeld

De Werkspoorhal uit 1929 op het Eiland is aangewezen als gemeentemonument. De hal is zeldzaam en scoort hoog op architectonische en stedenbouwkundige waarde en zeer hoog op cultuurhistorische waarde (download Waardestelling).

Gelijk met de monument aanwijzing heeft de gemeente Amsterdam een ‘operationaliseringsdocument’ vastgesteld. Op grond van dit document is duidelijk hoe de Werkspoorhal uit 1929 kan worden her ontwikkeld zonder dat de cultuurhistorische waarden worden aangetast. Per onderdeel zijn de meest karakteristieke kenmerken van deze hal omschreven en richtlijnen voor herontwikkeling geformuleerd (download Operationaliseringsdocument).

Op 20 april jl. hebben wij op het Eiland een werkatelier georganiseerd. Aan dit werkatelier namen deel stadsdeel Centrum, Monumenten & Archeologie, de ‘buurtwerkgroep’ en Cuypersgenootschap. Samen hebben wij de mogelijkheden verkend van in-, aanpassing en gebruik van de Werkspoorhal uit 1929. Wij gaan de uitkomsten verwerken in het kavelpaspoort zodat aspirant kopers hiervan kennis kunnen nemen.

LEES MEER

 

FOTO 1
Werkspoorhal
huidige situatie

FOTO 2
Werkspoorhal
insteekhaven

FOTO 3
Werkspoorhal
uitbreiding

FOTO 4
Werkspoorhal
waterzijde

FOTO 5
Werkspoorhal
interieur

NIEUWSBRIEF APRIL 2016

STADSWERF OOSTENBURG MASTERPLAN OPENBARE RUIMTE (Urhahn, februari 2016)

Dit masterplan vormt het kader voor de inrichting van de openbare ruimte. Op basis hiervan worden uitwerkingen voor deelgebieden gemaakt. Naast het masterplan openbare ruimte vormen het beeldkwaliteitsplan, het verkavelingsplan met kavelpaspoorten en de uitwerkingsplannen de basis voor de ontwikkeling, realisatie en aanleg van de deelgebieden.

Oostenburg is vrijwel een eiland met veel historie. De historie uit het VOC tijdperk zit onder de grond. Het industriële verleden is beter zichtbaar: alle materialen die refereren aan het industriële gebruik worden behouden met de blauwe bokken als belangrijke eye catcher. Het werf verleden blijft tastbaar op het eiland door toepassing van ruige materialen zoals beton en pioniersgroen en door hergebruik van het aanwezige bestratingsmateriaal.

LEES MEER

foto1

FOTO 1
Blauwe blokken op de VOC-kade

FOTO 2
Bestaande muur aan de Conradstraat

FOTO 3
Lappendeken aan materialen (Nantes)

FOTO 4
Intieme groene binnenwereld (Zurich West)

Downloads/links

downloads_ontwerp

RAADSBESLUIT

Brief vaststellen bestemmingsplan

Download pdf

downloads_ontwerp

BESTEMMINGSPLAN
KAART
Vastgesteld juli 2016
.

Download pdf

downloads_ontwerp

BESTEMMINGSPLAN
TOELICHTING
Vastgesteld juli 2016
.

Download pdf

downloads_ontwerp

BESTEMMINGSPLAN
REGELS
Vastgesteld juli 2016
.

Download pdf

downloads_ontwerp

BESTEMMINGSPLAN
NOTA VAN WIJZIGING
Vastgesteld juli 2016
.

Download pdf

downloads_ontwerp

BESTEMMINGSPLAN
NOTA VAN ZIENSWIJZEN
Vastgesteld juli 2016
.

Download pdf

downloads_verkavelingsplan

VERKAVELINGSPLAN
OOSTENBURG
Concept versie dec. 2015 Urhahn & Studioninedots / Stadgenoot
Download pdf

MASTERPLAN
OPENBARE RUIMTE
Versie februari 2016
Urhahn / Stadgenoot
.
.
Download pdf

downloads_verkavelingsplan

BEELDKWALITEITS-
PLAN
Concept van Urhahn & Studioninedots
november 2016
.
Download pdf

downloads_verkavelingsplan

LUCHTFOTO
Oostenburg locatie en
omgeving november 2016
.
.
Download jpg

Faq's

VOORDAT U CONTACT OPNEEMT: MISSCHIEN IS HIER UW VRAAG AL BEANTWOORD.

Vraag: ‘Ik ben vastgoedontwikkelaar, belegger of bouwer. Kan ik al inschrijven op kavels?’
Antwoord: Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van een kavel, kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Dat uitsluitend via onderstaand contactformulier.

Vraag: Wanneer start Stadgenoot met de verkoop van de grond (kavels)?
Antwoord: Vanaf maart /april 2017 starten wij met fase 1 van de kavelverkoop.

Vraag: Is al bekend hoe Stadgenoot de grond gaat verkopen?
Antwoord: We maken een voorselectie uit de partijen die hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in een kavel op Oostenburg. Veertig à vijftig aspirant-kopers hebben zich reeds ingeschreven. Er wordt geen tender uitgeschreven.

Vraag: Hoe staat het met het bestemmingsplan?
Antwoord: Het nieuwe bestemmingsplan  is vastgesteld en onherroepelijk. Om te kunnen bouwen, moeten er uitwerkingsplannen komen. Deze worden begin 2017 in procedure gebracht. Naar verwachting worden de uitwerkingsplannen najaar 2017 vastgesteld en kan er worden gestart met bouwen. 

Vraag: Wat voor type woningen komen er?
Antwoord: Dat zullen appartementen van verschillende grootte zijn. Stadgenoot zal zelf appartementen in de sociale huur realiseren voor jongeren en ouderen. Marktpartijen nemen de duurdere woningen voor hun rekening. Hiervoor stellen wij ‘kavelpaspoorten’ op. Het concept-beeldkwaliteitsplan voor Oostenburg is in procedure gebracht voor vaststelling door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan geeft de ontwerpcriteria en -richtlijnen voor bouwen op Oostenburg.

Vraag: In welke volgorde wordt er gebouwd?
Antwoord: De verkoopfasering wordt momenteel in kaart gebracht, mede op basis van de resultaten uit verschillende civieltechnische onderzoeken.  

Vraag: Wanneer is de nieuwe wijk klaar?
Antwoord: Het streven is rond 2023.

Vraag: Kan ik mij al inschrijven voor een woning op Oostenburg?
Antwoord: Nee. De sociale huurwoningen zullen te zijner tijd via de reguliere kanalen (onder meer Woningnet)  worden aangeboden. Koopwoningen zullen door de marktpartijen zelf aan de man worden gebracht.

 

CONTACTFORMULIER

Wilt u naar aanleiding van de informatie op deze website contact met ons opnemen?
Vul dan ons contactformulier in.